Zgłoszenia do 5 grudnia! XI Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej "Ty jesteś Europą!"

Zapraszamy do udziału w XI edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej.
Konkurs organizowany przez Punkt EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski funkcjonujący przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Matronat honorowy nad konkursem objęła Pani Sylwia Spurek – Posłanka do Parlamentu Europejskiego. Konkurs dotyczyć będzie wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności realizacji polityki „Europejskiego Zielonego Ładu”.
Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody:
 • I miejsce: voucher o wartości 1 000,00 zł brutto
 • II miejsce: voucher o wartości 700,00 zł brutto
 • III miejsce: voucher o wartości 500,00 zł brutto

Voucher może zostać wykorzystany na zakup nagrody rzeczowej w postaci np. sprzętu sportowego, elektronicznego, AGD, itp. zaproponowanego przez zwycięzcę po uzgodnieniu z Organizatorem konkursu.

Siedem wyróżnionych osób otrzyma: powerbanki oraz gadżety i publikacje.

Celem Konkursu jest:

 • inspirowanie uczniów do zainteresowania się problematyką europejską,
 • przybliżanie wiedzy o krajach Unii Europejskiej,
 • uświadamianie młodzieży ich roli w zjednoczonej Europie,
 • szerzenie wśród młodzieży wiedzy o krajach różniących się kulturą, zwyczajami, językami ale prowadzących wspólną politykę gospodarczą i społeczną,
 • rozwijanie zainteresowania UE jako organizacją, której członkiem jest Polska,
 • kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka,
 • krzewienie idei jednoczącej się Europy,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki europejskiej,
 • wzmacnianie poczucia tożsamości europejskiej.
W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa  wielkopolskiego, których nazwiska zostaną zamieszczone na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1a lub 1b do Regulaminu), przesłanym w terminie do 5 grudnia 2022 r.
 
Konkurs odbędzie się 7 grudnia br. w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapraszamy do udziału!